تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
ایــن روزهــ ـا در مـــن

حــااـتِ فــ ـوق الــعـ ـاده


اعـــــ ـــــلام شـــده اســـت
بـیـــش از حــد مـجــ ــــ ــــ ــــاز
دلـتـنـگـــ ـــ شــــده ام. . .

( پـ و یـ ا ی مـ ن )

شنبه 25 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()