تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●●


دیـشـب خـواب دیـدم دوبـاره زائــرت هـستـم

مـثـل سال گـذشـتــ ه ...

نـمی دانـم تـا کی قـرار اسـت کـربـ❤ــلـایـم در رؤیـاهـا بـاشـد

دیـگـر دارم عـادت مـیـکـنم بــ ه زیـــارت رؤیـایـی !!✗ و حـســ❤ـیـن عـشـق آسـمـان اسـت ، زمـیـنـیـان را چــ ه کـار

اردیبهشت اون سال بهشتی بود رویایی برایم یادش به خیر
سه شنبه 28 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()