تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
مــــے گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام،،مـــے گـُــویــَـنـــد تــُــومَــــرا بآیــِک جُمـــــلـــﮧیـِــک لَبـــــخـنـــد،،،بـِـــﮧ بــازےمیـــــگیــــرے ... ... ...مــــــے گـُــــوینــــد تـَــرفنــد هـــآیت، شِـــیطنـــتهــــآیتو دروغ هآیـــت را نمــــے فَهمَــــم ... !!مــــــے گویند ســــآده اماما تــــُـوایــטּرا باوَر نَکـُـטּ

مـــَـــــטּ فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم،

هَمیـــــــــטּ!!!!و آنــــها ایــــטּ را نِمـــــــے فـَـــهمنــــد...

[تصویر:  5fdp566hvluxs5xjunu.gif]سه شنبه 4 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()