تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
مَـטּ خوبَمـ...مَـטּ آراممـ...مَـטּ قول בآבهـ اَمـفَقط گآهے בلتنگـ میشومـ....


בلتَنگـ تَر اَز هَمهـ בلتَنگـے هآ


گوشهـ اے مینشینَمـ...


بآختَـטּ هآ و صِـבآے شکستَـטּ هآ رآ میشٌمآرمـ


טּمیدآنمـ مَـטּ کٌـבآمـ اٌمیـב رآ نآ اٌمیـב کَرבمـ...کٌـבآمـ خوآهش رآ نشنیدمـبهـ کٌـבآمـ בلتَنگے خَنـבیـבمـ ـ


کهـ اَلآטּ اینگونهـ בلتنگـم

[تصویر:  embb6dock2btjuuwxaxo.jpg]سه شنبه 4 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()