تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

✘ .:.:. گــآهــﮯ بـآیــב بـפֿــنــدﮯ .:.:. ✘

✘ .:.:. بــآ صــِدآﮯ ِ بــُلـَنـב .:.:. ✘

✘.:.:. ڪــه ڪــَر شَــوَב آســمــآטּ .:.:. ✘

✘ .:.:. وَ فــَریـآב بــزَنــﮯ .:.:. ✘

✘ .:.:. בُنیــآ .:.:. ✘

✘ .:.:. نـآمـَـرבَم اَگــه بـآ ایـטּ صــבآﮯ פֿـنــבه نَــرَقـصـــونَـمــتـــــ (!) .:.:. ✘

 

 
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()