تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

 

 لبــخَنـב بزَن…

 بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ از בنیــــآ….

 بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ لبــخَنـבت

 بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב

 
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()