تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

   

     مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב   


  گآهـے آבم هآ مـے رَونـــב


      نـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے مآنـבטּ نـבآرنـב 


   לּـــﮧ...  

 بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـב


      ڪـﮧפـــجم بآلــــآے مـُפـــبت تو رآ نــــבآرنـב


      او ڪـﮧ رفتــــלּـے است بگذآر بــــــرَوב... !    

 
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()