تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
تو کجایی سهراب!اب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند
وای سهراب کجایی اخر؟
زخم ها بر دل عاشق کردند
خون به چشمان شقایق کردند؟تو کجایی سهراب؟
که همین نزدیکی عشق را دار زدند
همه جا سایه دیوار زدند
ای سهراب کجایی که ببینی حالا دل خوش مثقالیست
دل خوش سیری چند

صبر کن سهراب قایقت جا دارد؟؟؟

[تصویر:  axe.sub.ir_9458_h6_5.gif]

پنجشنبه 16 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()