تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
تـُـو بــــــﮧ اُفــتآבَטּ مَـــטּ בَر خـیـآبـآטּ خَنـבیـבے....!
وَ مَــטּ...!
هَمــﮧ ے حَواسَــ‌ـمــ بـــــﮧ چشـــمآטּ مَرבَمـــ شَـــ ـهر بـــوב!
کــــﮧ عآشقــ خَنـבه اَتــــــــ ــ نَشَوَنــــב!!!پنجشنبه 16 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()