تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
گفتم اگر خوانم تو را؟
گفتی اجابت می کنم

گفتم تو می بینی مرا؟
گفتی نگاهت می کنم

گفتم ندارم توشه ای؟
گفتی عطایت می کنم

گفتم که ره گم کرده ام
گفتی هدایت می کنم

گفتم که اصلاحم نما
گفتی عنایت می کنم

گفتم که می بخشی مرا؟
گفتی کرامت می کنم

گفتم شود مومن شوم؟
گفتی اشارت می کنم

گفتم اگر مومن شدم
گفتی بشارت می کنم

گفتم که یارم می شوی؟
گفتی رفاقت می کنم

گفتم بهشتم می بری؟
گفتی ضمانت می کنم

شنبه 18 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()