تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ


 
روزگار ما وفا با ما نداشت
طاقت خوشبختی دل ما را نداشت
 
پیش پای ما سنگی گذاشت
بی خبر از مرگ ما پروا نداشت
 
آخر این غصه هجران بودو بس

                                                        حسرت رنج و فراوان بودو پس......

شنبه 18 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()