تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

نفس نمی کشــــــــد هــــــــوا
قـــــــــدم نمی زند زمیـــــــن
سکـــــــــوت میکنـــــد غزل
بــــــــدون تـــــو یعنی همین
شنبه 18 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()